Takemikaduchi 2c819e044e rebuild with python-2.7.2 11 years ago
..
usbmanager-vl.spec 2c819e044e rebuild with python-2.7.2 11 years ago